Lekarz weterynarii – czym się zajmuje i jak nim zostać?

Lekarze weterynarii w swojej codziennej pracy kierują się zasadą Sanitas animalium pro salute homini, co znaczy „Przez zdrowie zwierząt do zdrowia człowieka”. Praca weterynarza to zawód trudny, który wymaga ogromnej wiedzy. Jak zostać lekarzem weterynarii? Podpowiadamy!

Czym zajmuje się lekarz weterynarii?

Weterynarz to potoczne określenie lekarza weterynarii. Osoby zatrudnione w tym zawodzie zajmują się w swojej codziennej pracy leczeniem zwierząt. Do obowiązków weterynarza należy profilaktyka, ale również ocena stanu zdrowia. W razie konieczności ma również prawo przeprowadzić zabieg chirurgiczny. Lekarz weterynarii może także wydawać opinie, kontrolować jakość mięsa oraz innych produktów, które mają pochodzenie zwierzęce.

Lekarz weterynarii – jak nim zostać?

Lekarz weterynarii est to trzecia z nauk lekarskich. Studia na tym kierunku trwają 5,5 roku. Jednak wykształcenie wyższe nie jest równoznaczne z uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu. Osoba, która chce praktykować jako lekarz weterynarii, musi koniecznie zgłosić się do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Aby uzyskać uprawnienia, trzeba przedstawić dyplom ukończenia studiów, posiadać zdolność do wykonywania czynności prawnych i nie być pozbawionym praw publicznych. Oprócz tego kandydat powinien wyróżniać się nienaganną postawą etyczną oraz przedstawić wynik badań lekarskich, które potwierdzą, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Lekarz weterynarii – specjalizacja

Lekarz weterynarii to ogólne określenie zawodu, w ramach którego po zakończeniu edukacji można zdecydować się na konkretną specjalizację. Są to np. chirurgia weterynaryjna, choroby trzody chlewnej czy zwierząt futerkowych, rozród zwierząt czy radiologia weterynaryjna. Aby uzyskać tytuł specjalisty, musisz praktykować minimum 4 lata, a na koniec pozytywnie zdać egzamin zawodowy.